Bha ksha ka ra rdo rje rtse mo'i rgyud

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

Bhaksakara Vajra Pinnacle Tantra. A tantra belonging to Yoga Tantra [RY]

Bhaksakara Vajra Pinnacle Tantra. A tantra belonging to Yoga Tantra [RY]