ABImodamud

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

aBImodamud

Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary, 1899

aBImoda-mu/d (or aBI-modamu/d, <ab>fr.</ab> irreg. <ab>Intens.</ab>) <lex>mfn.</lex> (√ mud), excessively joyful, <ls>AV. xi, 7, 26 and 8, 24</ls> (<ab>cf.</ab> aBIlApa-la/p.)A fatal error occurred in the #info parser function


Böhtlingk Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung

aBImodamu/d <lex>Adj.</lex> fröhlich zujubelnd.


Böhtlingk and Roth Grosses Petersburger Wörterbuch

aBImodamu/d (a° + mud) <lex>adj.</lex> fröhlich zujubelnd: A\na\ndA modA^H pra\mudo^ 'BImoda\muda^Sca ye <ls n="1.026">AV. 11, 7, 26. 8, 24.</ls>