ABAtiH

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

ABAtiH

Apte Practical Sanskrit-English Dictionary

ABAtiH f. [A-BA-ktic] 1 Reflec-

tion. --2 Splendour, light.


Sabda-kalpadruma

ABAtiH , strI, (AN + BA + ktin dIptiH, jyo-

tiH .) CAyA . iti rAjanirGaRwaH ..