'ba' ra dkar brgyud

From HinduismPedia
Jump to navigation Jump to search

'ba' ra dkar brgyud - Kagyu sub-school - a branch of the 'brug pa bka' rgyud.

Monastery: 'ba' ra brag dkar in shangs.

Established by 'ba' ra ba rgyal mtshan dpal bzang po (1310-1391); a disciple of zur phug pa rin chen dpal bzang.